468
شنبه، ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
11
«صبح‌نو» گزارش می‌دهد

کاغذ و گرانی کتاب؛ تاکید رهبری در دیدار از نمایشگاه کتاب

بعد از سه سال دوباره رهبر انقلاب از نمایشگاه کتاب بازدید کردند در مصلای امام خمینی (ره). یک‌سال بعد از وزارت آقای سیدعباس صالحی که پیشتر معاون فرهنگی ارشاد بود. آخرین بازدید رهبر از نمایشگاه کتاب زمانی بود که آقای علی جنتی وزیر ارشاد بود و غیبت سه ساله رهبری بعد از آن تعییر به نارضایتی ایشان از سیاست‌های فرهنگی دولت تعبیر می‌شد.

فرید، مشعل‌دار شعر بصیرت

کتاب‌خوان حرفه‌ای

شماره‌های پیشین