466
سه شنبه، ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
8

خبر

بررسی روند تصویب طرح تشدید مجازات اسیدپاشی

امید به برچیدن بساط اسید

همیشه اخبار مربوط به اسیدپاشی در کشور از اخبار پر بازدید سایت‏ها، خبرگزاری‎ها و کانال‎ها بوده است. این روزها اما از اسید و اسیدپاشی زیاد شنیده می‏شود. هنوز دو ماه از سال 97 نگذشته است که چند نفر قربانی اسیدپاشی شده‏اند. خارج از قربانیان اسیدپاشی در کشور، این روزها اما اخبار دیگری هم از اسیدپاشی شنیده می‏شود. مهم‏ترین آن‌ها لایحه تشدید مجازات اسیدپاشی در کشور است.

شماره‌های پیشین