466
سه شنبه، ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
12

خبر

نگاهی متفاوت به نمایشگاه کتاب تهران

40 میلیارد تومان خرج می‌کنیم تا 20 میلیارد سود کنیم

نمایشگاه کتاب تهران با نمایشگاه‌های شبیه خود در جهان تفاوت‌های زیادی دارد. مهم‌ترین تفاوتش این است که این نمایشگاه بیشتر با هدف فروش کتاب برپا می‌شود. با این حال جنبه‌های مختلف نمایشگاهی آن را هم می‌شود به‌صورت ملموس دید. با این حال این نمایشگاه یک فعالیت ضررده است. هم از نظر اقتصادی و هم از نظر علمی و فرهنگی. این نمایشگاه را از دو جنبه می‌شود بررسی کرد. یکی جنبه فروشگاهی‌اش و دیگری جنبه نمایشگاهی‌اش.

شماره‌های پیشین