465
دوشنبه، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
15
«صبح نو» گزارش می‌دهد«صبح نو» گزارش می‌دهد

کتاب‌های ناشران افغانستانی پشت مرز ایران

شش روز از نمایشگاه کتاب تهران می‌گذرد و تقریباً همه ناشرانی که باید می‌آمدند، آمدند و بساط کردند و کتاب‌های‌شان را هم در معرض دید مردم قرار دادند اما خبر رسید که کتاب‌های پنج ناشر افغانستانی در پشت مرز ایران و افغانستان مانده و اجازه ترخیص ندارد.

نگاهی کوتاه به کتاب آن مرد با باران می‌آید

درهم‌آمیختگی ترس، دلهره و شجاعت

خبر

شماره‌های پیشین