465
دوشنبه، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
11
گزارش‌ «صبح نو» از وام هایی که فارابی می دهد و بر نمی‌گردد

تابش: تسویه نکرده‌اند، نامه زده‌ایم

اقدامات بنیاد سینمایی فارابی در حوزه مشارکت و اعطای وام در تولید فیلم‌های سینمایی، حواشی زیادی دارد که قابل بررسی‌اند.

خبر

شماره‌های پیشین