464
یکشنبه، ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
2

خبر

واکنش گسترده به هشتگ زنی رئیس جمهور

محرمانه دارید!

محرمانه نداریم؛‌ عنوانی که رییس‌جمهوری در جدیدترین پست اینستاگرامی خود هشتگ آن را نوشته است؛‌ اما به نظر می‌رسد این‌بار هم مخاطب این هشتگ رییس‌جمهوری اعضای هیأت دولت باشند. محرمانه‌هایی که بارها و بارها منتقدان نسبت به اعمال آن در دولت انتقاد کرده و خواستار شفاف‌سازی در این زمینه شده بودند،‌ انتقادهایی که ناگفته نماند ناراحتی رییس‌جمهوری را نیز به همراه داشته و به همین دلیل واژه‌های مختلفی از جمله ترسو و‌... به این دست از منتقدان از سوی آقای روحانی حواله شد.

شماره‌های پیشین