464
یکشنبه، ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
14

در تاریخ خواهند نوشت این روزها را

به بهانه دستور قضایی انسداد تلگرام و کنایه‌های مسوولان دولت

1. دلار؛لازم نیست به تلگرام بپردازید 2 .دلارلازم نیست؛ به تلگرام بپردازید

ماجرای تلگرام در ایران هر روز پیچیده‌تر می‌شود از آن جهت بخشی از حاکمیت که قوه مجریه را در اختیار دارد هر روز بازی جدیدی را به نمایش می‌گذارد از موافقت‌های پنهانی تا مخالفت‌های علنی.

خبر

شماره‌های پیشین