464
یکشنبه، ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
12

خبر

«صبح نو» اوضاع بازار هنرهای تجسمی را بررسی کرد

آشفتگی در سایه بی‌قانونی

برخورد در سایه چارچوب‌ها و قوانینی که درست یا نادرست شکل گرفته و وجود دارند، جزو اتفاقاتی است که در فضاهای گوناگون همیشه جریان داشته و دارد. این برخوردها در نتیجه شیوه نظارتی‌ای که برای هر بخشی اعمال می‌شود، رخ می‌دهند.

شماره‌های پیشین