463
شنبه، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
3
عربستان هشدار رهبر ایران را جدی بگیرد

ضرب شست به آل نحس

اصلی درعالم سیاست داریم به ‌نام تهدید و یا هشدار جدی که معنای آن می‌تواند اتمام حجت نیز باشد! در تاریخ نمونه‌های آن زیاد بوده است، در تاریخ انقلاب اسلامی و حوادث رخ داده در راه این انقلاب نیز بی‌شمار بوده، در یک دهه اخیر نیز نمونه‌های زیادی داشته است! هشدارهای حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فرمانده کل قوا به کسانی که از بیرون، امنیت ایران را نشانه می‌گیرند و یا نقشه و توطئه‌های گوناگونی را در این زمینه طرح‌ریزی می‌کنند از همین جنس هشدارهاست، به یاد می‌آوریم هشداری که ایشان پس از فاجعه منا به دولت‌مردان سعودی دادند و آنها تنها چند ساعت بعد، نهایت همکاری را برای انتقال شهدای منا به کار بستند.

زنجیره‌ای برای مصرف

شماره‌های پیشین