463
شنبه، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
2

خبر

اتمام حجت ظریف با طرف غربی

امتیاز نمی‌دهیم

درحالی‌که کشورهای اروپایی در آخرین تلاش‌های خود برای حفظ توافق هسته‌ای برجام پیشنهاداتی به رییس‌جمهوری آمریکا ارائه می‌دهند، وزیر امور خارجه کشورمان در اتمام حجتی با طرف‌های غربی خود تاکید کرد که نه برجام را مورد مذاکره مجدد قرار می‌دهیم، نه چیزی بر آن می‌افزاییم.

شماره‌های پیشین