463
شنبه، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
15
نگاهی به برنامه «عکس‌هایی که جهان را تکان می‌دهد» از شبکه پرس تی وی

عکس‌ها و مکث‌ها

بدون هیچ‌گونه اغراق و جانبداری معتقدم برنامه «عکس‌هایی که جهان را تکان می‌دهد» در شبکه «پرس تی وی» یکی از خلاقانه‌ترین و نوآورانه‌ترین برنامه‌سازی‌های تلویزیونی است که جای آن به شدت در رسانه ملی خالی بود. واقعیت این است که همین رسانه‌ها و همین شبکه‌های تلویزیونی که امروزه به واسطه بسط هژمونیک تصویر دیجیتال و دوربین سالاری در مرکز توجه رسانه‌ای قرار گرفته‌اند و از بیشترین ظرفیت و امکان جذب مخاطب نسبت به رسانه‌های دیگر برخوردار شدند، فرزند و محصول عکس هستند. این عکس‌ها و عکاس‌ها بودند که در ابتدا نظر افکار عمومی را به خود جلب کردند و با قاب کردن سوژه‌هایی که از دریچه دوربین‌ها ثبت و ضبط شده، توجه جامعه را به سوژه شکار شده، جلب کرده و آنها را به تأمل، تدبر و تأثر واداشته‌اند. در دنیای مطبوعات و رسانه‌های مکتوب نیز این عکس‌ها هستند که بار بزرگی از اطلاع رسانی و آگاهی‌بخشی را به عهده دارند و هیچ روزنامه و مجله‌ای بدون عکس نه می‌تواند متولد شود و نه به حیات خود ادامه دهد.

خبر

شماره‌های پیشین