463
شنبه، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
12

نمایشگاه کتاب و بحران ارزی

نمایشگاه کتاب تهران در مصلی امام خمینی تا 22اردیبهشت ادامه دارد

چند روایت کوتاه از یک بازدید

سی‌ویکمین دوره نمایشگاه کتاب تهران روز چهارشنبه 12‌اردیبهشت در تهران بازگشایی شد. این دوره از نمایشگاه یک ویژگی خاص دارد و آن‌هم بازگشت به مصلی امام خمینی (ره) بعد از دو دوره حضور در شهرآفتاب بود. در نمایشگاه امسال بیش از 500‌هزار کتاب توسط ناشران در بخش‌های مختلف ارائه شده است. در گزارش ذیل نگاهی گذرا به چند بخش نمایشگاه کتاب داریم.

شماره‌های پیشین