462
سه شنبه، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
6
خبر خوب سخنگو برای پزشکان و بد برای مردم

خدمات پزشکی و درمانی گران می‌شود

معلمی که از 17 سال تدریس کودکان استثنایی می‌گوید

دیدن رنگ خدا در نگاه دانش‌آموزان نابینا

می‌گویند: «معلمی شغل انبیاست» و «از هر‌کس که حرفی آموختی، بنده او شده‌ای.» این‌ها همه ارزش و مقام والای شغل معلمی را نشان می‌دهد. شغلی که این هفته، هفته‌اش است و دو سه روز دیگر هم روزش. برای پاکداشت معلم‌ها به سراغ یکی از آ‌نها رفته‌ایم. درباره مشکلات شغلی معلم‌ها و اینکه تا چه حد برای علم‌آموزی تلاش می‌کنند زیاد گفته‌اند. معلم داستان ما با وجود تمام مشکلاتی که به طور طبیعی وجود دارد و در عین حال به خاطر نمونه‌های خاص دانش‌آموزانش که شاید این مشکلات را هم بیشتر هم کند، اما به شدت از شغلش شاکر است.

شماره‌های پیشین