462
سه شنبه، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
15
بررسی اندیشه آخرالزمانی مهدوی در گفت‌وگو با سید مجید امامی

آغازگرایی شیعه در برابر پایان‌گرایی پست‌مدرن

تفکر درباره سرنوشت بشر یکی از دغدغه‌های همیشگی انسان‌ها بوده است. این تفکر در دوران مختلف تاریخی صورت‌های گوناگونی داشته است اما در دوران معاصر و در اندیشه متفکران مدرن و پست‌مدرن نیز به‌طور مستقیم و غیر مستقیم از مفاهیم هم‌، بسته با سرنوشت انسان و تاریخ سخن گفته شده است. در گفت‌وگو با دکتر سید مجید امامی، پژوهشگر مسائل تمدنی و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق ؟ع؟ نسبت اندیشه‌های آخرالزمانی تجدد و پساتجدد را با اندیشه موعودگرای شیعه مورد بحث قرار دادیم.

افراط‌گرایان شیعه و سنی مخالف علوم عقلی‌اند

شماره‌های پیشین