462
سه شنبه، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
13
«صبح نو» در گفت‌وگو با نویسندگان بررسی کرد

ادبیات داستانی و غفلت از واقعیت جامعه کارگری

11اردیبهشت‌ماه در تقویم به روز کارگر نامیده شده است با این حال بررسی رمان‌ها و آثار داستانی کشورمان نشان می‌دهد، نویسندگان بسیار کم و عموماً گذرا به این مسأله پرداخته‌اند و عموماً اثری مستقل که بشود آن را در زمره ادبیات کارگری طبقه‌بندی کرد به انگشتان دست هم نمی‌رسد. در اقتراحی از پنج نویسنده دو سؤال پرسیدیم. اول این که چرا در آثار نویسندگان ما عموماً از قشر کارگر خبری نیست؟ و دیگر این که چرا ادبیاتی که تولید می‌شود نمی‌تواند واقعیت جامعه کارگری را نشان دهد؟این گزارش را بخوانید:

خبر

شماره‌های پیشین