461
دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
9
بودجه‌ حاصل از مالیات بر فروش سیگار چه می‌شود

کام‌های میلیاردی بدون دود

سالانه به طور میانگین بیشتر از 65 میلیون نخ سیگار در کشور دود می‌شود و تنها نتیجه‌ای که برای کشور دارد بیماری و هزینه‌های درمانی است که بر دوش دولت می‌ماند، هزینه‌های درمانی‌ای که سیگاری‌ها بر دوش دولت می‌گذارند باعث تضییع حقوق کسانی می‌شود که از دایره مصرف دخانیات به دور هستند. برای جبران این اتفاق قرار شد تا مالیات‌های اخذ شده از فروش سیگار به وزارتخانه‌های بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان قرار بگیرد تا برای مقابله با مصرف سیگار خرج شود.

قاب خبر

شماره‌های پیشین