461
دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
7
مسوولان از صفر شدن نرخ باروری زنان ایرانی تا سه سال آینده خبر می‌دهند

بدون رشد فرزندآوری تا 1400

آمارها، زیاد خوش‌خبر نیستند، حتی گاهی متناقض‌اند. به‌ویژه وقتی خبر از افزایش و کاهش جمعیت می‌دهد. درست مثل این آخری که بیشتر از خبرهای نگران‌کننده، دربردارنده هشداری جدی است. هشداری برای آنان که هنوز خانواده‌هایشان دو نفره باقی‌مانده است. هشداری که می‌گوید تا سه سال آینده و با تداوم روند کنونی فرزندآوری، نرخ باروری زنان ایران به صفر می‌رسد. این یعنی در دهه‌های آینده ایران با بحران جمعیت روبه‌رو می‌شود. به‌ویژه این‌که هرم سنی ایرانیان با شیب تندی به سمت کهنسالی در حرکت است.

نقد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از منظر تاب‌آوری محیطزیستی

شماره‌های پیشین