461
دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
3
با وجود تلاش مذموم و بی‌سرانجام جبهه ضدمقاومت

ایران در سوریه می‌ماند

چرا ایران در سوریه است؟ چرا در سوریه نقش مستشاری دارد؟ یا چرا ایران در سوریه می‌جنگد؟ این‌ها سؤال‌هایی است که همواره مورد سؤال ضدانقلاب و البته اپوزیسیون داخل بوده است. آن‌ها در لفافه نیز همیشه فریاد می‌زدند حضور ایران در سوریه هزینه‌زا بوده و باید از این کشور خارج شود! دقیقا همان چیزی که سال‌هاست آمریکا، انگلیس، عربستان و متحدانشان می‌‌گویند.

حامیان واقعی خلیج‌فارس

شماره‌های پیشین