461
دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
12

خبر

نشست‌خبری سی‌و یکمین دوره نمایشگاه کتاب

در کاهش جنبه فروشگاهی باید با احتیاط عمل کرد

در آستانه برگزاری سی ویکمین دوره نمایشگاه کتاب، نشست خبری این رویداد، یکشنبه ۹اردیبهشت ماه با حضور آقایان محسن جوادی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس این دوره از نمایشگاه کتاب تهران، امیرمسعود شهرام‌نیا، قائم‌مقام این نمایشگاه، همایون امیرزاده، سخنگوی نمایشگاه و رییس هیأت رسیدگی به تخلفات نمایشگاه، یحیی دهقانی، معاون اجرایی نمایشگاه امسال و حسین صفری، مدیر کمیته اجرایی و رفاهی نمایشگاه برگزار شد.

شماره‌های پیشین