461
دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
11
تهیه‌کننده«صبح‌جمعه‌باشما»ازسری‌جدیداین‌برنامه‌به«صبح‌نو»گفت

بازگشت شناسنامه طنز رادیو

برنامه «صبح جمعه با شما» یکی از معروف‌ترین و پرمخاطب‌ترین برنامه‌های رادیویی است که قرار است پس از دودهه دوباره روی آنتن برود.

خبر

شماره‌های پیشین