460
یکشنبه، ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
9
روزنامه «صبح نو» از اختلاف دولت و مجلس در روند تعیین دستمزدهای سال 97 گزارش می‌دهد

دعوای جیبی

دستمزد ۹۷، با توافق نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت، دستمزد نهایی حداقلی‌بگیران و دستمزد سایر سطوح مزدی تعیین و پرونده دستمزد ۹۷ بسته شد، پس از تشکیل چندین نشست مشترک بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برای تعیین دستمزد کارگران برای سال جاری در اسفندماه و اختلاف نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی درباره میزان افزایش دستمزد سایر سطوح مزدی، سرانجام در نشست روز گذشته شورای عالی کار، با توافق سه جانبه‌گرایی پرونده دستمزد ۹۷ بسته شد. دستمزد کارگران دارای پایه حقوق بیش از ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ در سال ۹۶، به صورت ترکیبی از «درصد» و «رقم ثابت ماهیانه» تعیین شد به این ترتیب که به دستمزد پایه سال ۹۶ این گروه از کارگران، 10.4 درصد، به اضافه روزانه ۲۸۲۰۸ ریال (۸۴ هزار و ۶۲۴ تومان رقم ثابت در ماه) اضافه خواهد شد. رقم ثابت ماهیانه به پایه حقوق تمامی کارگران (به غیر از حداقلی‌بگیران) اضافه خواهد شد.

قاب خبر

شماره‌های پیشین