sobhe-no.ir
459
شنبه، ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
4
سرانجام 14 سال پیگیری تخلفات مرتضوی در گفت‌وگوی«صبح‌نو» با دکتر زاکانی

کوتاه نیامدیم

روایت سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران به رمانی قطور و پر‌مخاطب بدل گشته است و این روزها اگر نگوییم خود را تسلیم، در چنگال عدالت می‌بیند که باید روزهای بهاری خود را در زندان اوین سپری کند. پرونده مرتضوی قصه طولانی دارد و از هر زاویه که به آن نگاه می‌کنیم حاشیه و متن فراوانی به‌چشم می‌خورد؛ از ماجرای فروش سؤالات کنکور و بازداشت پالیزدار، تا زمانی که با وجود قصورش در کهریزک حکم پست‌های دولتی برایش زده می‌شد و چه حالا که هنگام اجرای حکمش غیبش زده بود و پیدایش نمی‌شد. علیرضا زاکانی که از پیشگامان مبارزه با فساد سیاسی-اقتصادی است؛ نماینده وقت تهران در بهارستان، پیرامون رخدادهای پس از فتنه‌88 نوک پیکان اقداماتش در قامت نماینده اصول‌گرا به سمت مقصر اصلی رخداد ناگوار کهریزک نشانه رفت و درخواست تشکیل هیات قضایی برای پیگیری ادعاهای مرتضوی درباره کهریزک کرد.سعید مرتضوی در برابر موج مطالبه‌گری علیرضا زاکانی، اقدامات وی را «خصومت شخصی» با فعال‌سازی موج رسانه در هفته‌نامه پنجره دانست اما سرانجام وی با حکم دادگاه محکوم شد. بعد از دستگیری مرتضوی به سراغ دکتر علیرضا زاکانی رفتیم؛ چراکه او بیش از 10سال در حال پیگیری تخلفات مسوول اصلی پرونده کهریزک بود، در ادامه گفت‌وگوی روزنامه «صبح نو» درباره رویارویی‌هایش با دادستان اسبق تهران را می‌خوانید.

شماره‌های پیشین