sobhe-no.ir
459
شنبه، ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
14

خبر

مجوز استقرار سرورهای تلگرام در ایران لغو شد

ابهامات توافق دولت با تلگرام

تلگرام همچنان بحث اصلی این روزهای فضای مجازی است. در روزهایی که پیام‌رسان‌های داخلی کم‌کم جای خود را در میان مردم باز می‌کنند و هر کدام سعی می‌کنند خدمات را به سطح مورد انتظار مخاطبانشان برسانند و از سویی انتظار حمایت از دولتمردان را دارند -که فعلاً در لفظ شعار حمایت از محصولات پیام‌رسان‌های داخلی را می‌دهند- و البته برخی نیز عطای حضور در تلگرام را به لقایش بخشیده و از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده می‌کنند.

شماره‌های پیشین