458
چهارشنبه، ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
3
طوفان های فکری که جریان اصلاحات را دو شقه کرد

پیاده شدن از قطار انقلاب

«پیاده شدن از قطار انقلابی‌گری» یا حتی فراتر از آن «پیاده شدن از قطار حکومت» یکی از جدیدترین تزهای اصلاح‌طلبان است که این روزها بیش از پیش به گوش می‌رسد، شاید جدیداً آن را آقای عمادالدین باقی گفته باشد اما پیش از این هم چریک پیر اصلاح‌طلبان آقای بهزاد نبوی گفته بود که «انقلاب منسوخ شده است»!

راهكارهای مكمل برای موفقیت سیاست جدید ارزی

شماره‌های پیشین