457
سه شنبه، ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
5
اخراج ترکیه از ناتوکلید خورد

تلاش آمریکا برای تجزیه دوباره سرزمین عثمانی‌ها

نقشه تجزیه کشورهای منطقه غرب آسیا پس از سوریه و عراق اکنون به ترکیه رسیده است و آمریکا و متحدانش در صدد هستند، بازی جدید خود را در ترکیه دنبال نماید.

نیروهای زمینی فرانسه به سوریه وارد شدند

ایجاد کمربند امنیتی فرانسه در جوار رژیم اسرائیل

شماره‌های پیشین