457
سه شنبه، ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
3
الزامات تحول‌خواهی در تشکیلات سیاسی چیست

نسیم نوگرایی در اردوگاه اصول‌گرایان

جریان‌های سیاسی متناسب با هدف ماهوی آنان که حفظ و گسترش دامنه قدرت است و رخدادهای پیشینی و پسینی پیرامونی و همچنین مبتنی بر جهان‌بینی و تأثیرپذیری از سرمایه اجتماعی‌اش، اهداف کوتاه‌مدت و بلند‌مدت ترسیم می‌کند. این جریان‌ها در حین کنش‌گری در سپهر سیاسی برای استمراربخشی به ضریب عاملیت و ممانعت از فرسایش پایگاه حامی، تغییرات کارکردی در ساختار و چشم‌انداز خود ایجاد می‌کنند؛ این بازنگری علاوه بر جسارت رفتاری نیازمند درک صحیح از وضعیت فعلی و سپس وضعیت مطلوب است و پس از آن اقدام جمعی همه جانبه را می‌طلبد.

گفت وگوی بین‌جناحی چگونه باورپذیر می‌شود

شماره‌های پیشین