452
سه شنبه، ۲۸ فروردین ۱۳۹۷
9
عزم دوباره برای برخورد با به‌کارگیری بازنشستگان

در جست‌وجوی شاغلان ممنوعه

مجلس شورای اسلامی سال گذشته قانونی را به تصویب رساند که براساس آن دستگاه‌های دولتی از استخدام نیروهای بازنشسته و بازگرداندن آنها به کار منع شده است. این قانون به گفته نمایندگان مجلس شفاف به دولت ابلاغ شده، اما گزارش یا آماری از اینکه چه میزان در اجرای قانون موفق عمل شده است در دست نیست. ماهیت درونی هر قانونی، وجود مجازات در صورت اجرا نشدن آن است که این قانون را هم شامل شده است، ولی از زمان ابلاغ تاکنون دستگاه‌های نظارتی از دیوان محاسبات گرفته تا خود مجلس به عنوان قانونگذار وارد این موضوع نشده‌اند تا اوضاع را بررسی کنند.

قاب خبر

شماره‌های پیشین