452
سه شنبه، ۲۸ فروردین ۱۳۹۷
2

خبر

نخستین گام در اجرای پیمان پولی دو جانبه

سوآپ ارزی ایران-ترکیه اجرایی شد

نخستین اعتبار اسنادی (LC) با استفاده از قرارداد پیمان پولی - سوآپ ارزی ریال ایران و لیر ترکیه در روز گذشته برای تأمین مالی تجارت از کشور ترکیه گشایش یافت، این امر یکی از اولین گام‌های ایران در انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهاست که علاوه بر بی‌اثر کردن تحریم‌ها، افزایش ارزش پول ملی را به همراه دارد.

شماره‌های پیشین