451
دوشنبه، ۲۷ فروردین ۱۳۹۷
6
اصغر نصیری هم هفت ماه پس از انتخاب کناره‌گیری کرد

قطار استعفای شهرداران هفت‌ماهه در ایستگاه کرج

چالش شورای پنجم برای جایگزینی نجفی همچنان ادامه دارد

تهران در انتظار شهردار

آقای محمدعلی نجفی، شهردار سابق تهران پس از هفت ماه تصدی شهرداری پایتخت، به دلیل بیماری از مدیریت پایتخت کنار کشید و حالا شهرداری تهران، حدود یک هفته‌ای می‌شود که تنها 9 ماه پس از کنار رفتن شهردار پیشین، برای مرتبه دوم با سرپرست اداره می‌شود و باید منتظر باشیم تا ببینیم شورای شهر تهران برای انتخاب شهردار جدید چه تصمیمی خواهد گرفت.

شماره‌های پیشین