451
دوشنبه، ۲۷ فروردین ۱۳۹۷
13
در گفت‌وگو با تولیدکنندگان کلیپ‌های حمایتی از کالای ایرانی عنوان شد

تیزر «گیت ویژه»، عبور از خط‌قرمز

تبلیغات برای اشاعه یک موضوع جزو موارد پر اهمیتی است که همیشه در فضاهای گوناگون مورد استفاده قرار می‌گیرد، در سال جدید نیز به واسطه توجه بیشتر به بحث حمایت از تولید داخلی گروه‌ها و افرادی در تلاش‌اند تا با طراحی تبلیغات مناسب، زمینه‌ای را برای رساندن هر چه بیشتر این موضوع و پرداخت به آن فراهم کنند.

خبر

شماره‌های پیشین