450
یکشنبه، ۲۶ فروردین ۱۳۹۷
15
دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی:

انحصار پیام‌رسان خارجی شکسته شود

این روزها بحث استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی و شکسته شدن انحصار یک پیام‌رسان خاص بحث اول فضای مجازی است. مسوولین نیز در این مباحث اتفاق نظر دارند و هر کدام با ادبیات خاص خود در این باره اظهار نظر می‌کنند.

خبر

شماره‌های پیشین