450
یکشنبه، ۲۶ فروردین ۱۳۹۷
10

فاجعه محرمانه وزنه‌برداری

پرونده‌ای که همیشه پایان آن معلوم نیست

فوتبال در آفساید فساد

فساد در فوتبال وجود دارد یا ندارد؛ این پرسشی است که اتفاق‌های سالیان اخیر و حتی گزارش تفصیلی و پرونده چندین و چند صفحه‌ای کمیسیون اصل 90 قانون که روز چهارم بهمن‌ماه سال 1394 منتشر شد، پاسخ دقیقی برایش نداشت یا اگر داشت، با عوامل آن به شکل محسوس برخورد نشد.

شماره‌های پیشین