449
چهارشنبه، ۲۲ فروردین ۱۳۹۷
4

سنت الهی و قیمت دلار!

زارعی: بیداری اسلامی ساختار جدیدی در بین دولت‌های عرب به‌وجود آورده است

شورای همکاری خلیج‌فارس یک گام تا فروپاشی

با وجود همه تلاش‌های آمریکا برای پایان دادن به بحران در روابط عربستان و متحدان آن با قطر هنوز هم این بحران ادامه دارد و می‌تواند شورای همکاری خلیج‌فارس را با چالش‌های زیادی مواجه کند و فروپاشی آن را به‌دنبال داشته باشد.

شماره‌های پیشین