449
چهارشنبه، ۲۲ فروردین ۱۳۹۷
11
گفت‌وگو با حسن روح‌الامین، سفیر هنر ایران، به بهانه هفته هنر انقلاب

رایزنان فرهنگی از جهادگران فرهنگی جاماندند

هنر ارزشی و متعهد، عنوانی است که در بین گرایش‌های گوناگون فرهنگی و هنری همیشه مطرح بوده و شیوه پرداخت به آن در مقاطع گوناگون مورد بحث قرار می‌گیرد. در این میان هنرمندانی حضور دارند که با هدف اشاعه این بخش از هنر فعالیت می‌کنند و در کنار آن،گاه رویدادهایی مثل هنر انقلاب سعی می‌کنند تا با پرداخت به این چهره‌ها به پیشبرد مسیری که در این حوزه وجود دارد، توجه و کمک کنند.

خبر

شماره‌های پیشین