448
سه شنبه، ۲۱ فروردین ۱۳۹۷
14

خبر

احمد شاکری؛ در نشست بررسی چهل سال ادبیات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس:

ادبیات داستانی انعکاسی از تجربه دینی است

نخستین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی «چهل شاهد» که قرار است به بررسی چهل سال هنر و ادبیات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بپردازد دوشنبه20 فروردین‌ماه 97 با محور ادبیات داستانی و با حضور آقایان مهدی قزلی، مدیرعامل بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان, احمد شاکری، نویسنده و پژوهشگر انقلاب و دفاع مقدس و قاسمعلی فراست، نویسنده و پژوهشگر حوزه انقلاب اسلامی در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.

شماره‌های پیشین