sobhe-no.ir
448
سه شنبه، ۲۱ فروردین ۱۳۹۷
13
گزارشی از ایده علمی میثم علیزاده در حوزه «علوم اجتماعی محاسباتی»

پیوند ادبیات علوم اجتماعی و داده‌های فضای مجازی

ظهور اینترنت و فضای مجازی و دیجیتال چه تأثیری بر علوم اجتماعی گذاشته است؟ این سؤال مبنای بحثی است که آقای میثم علیزاده، پژوهشگر پسادکترای علوم داده در دانشگاه ایندیانا، برای معرفی یک علم بین‌رشته‌ای به نام «علوم اجتماعی محاسباتی» مطرح کرده است. او در نشستی که چندی پیش در دانشکده فیزیک دانشگاه شریف برگزار شد، سعی کرد که میان ادبیات علوم اجتماعی و ابزارهای جدید محاسبه و اندازه‌گیری به‌ویژه فضای مجازی و دیجیتال ارتباط برقرار کند. در این گزارش ایده او را مرور می‌کنیم.

خبر

شماره‌های پیشین