448
سه شنبه، ۲۱ فروردین ۱۳۹۷
12

خبر

بررسی یک سرقت ادبی

مورد عجیب «هـیــراد»

ماجرای دنباله‌دار سرقت و دست‌درازی‌های فرهنگی و هنری، از موضوعاتی است که به‌دلیل نبود قانون مدون در این حوزه سال‌هاست که شاکیان مختلفی را به همراه داشته و هرازگاهی با اتفاق جدیدی به تعداد آنها اضافه می‌شود.

شماره‌های پیشین