447
یکشنبه، ۱۹ فروردین ۱۳۹۷
8

خبر

گزارش «صبح نو» از موانع ساختمان سازی در کشور

کار گران ایرانی مانع کارگران ایرانی

نرخ بیکاری در کشور اوضاع بسامانی ندارد و تلاش دولت‌ها نیز نتوانسته است این نرخ را کنترل کند. از طرفی ورود هزاران مهاجر از کشورهای همسایه ایران به ویژه افغانستان و نبود ضوابط و قوانین به‌کارگیری نیروی کار، باعث شده تا خیلی از کارفرمایان خصوصی و حتی دولتی و شبه دولتی ازاین افراد برای پیشبرد کار خود بهره ببرند. این اقدام که در سایه بی‌توجهی مسوولان و نبود مقررات سختگیرانه رشد یافته سبب شده تا نیروی کار داخلی، به ویژه در حوزه ساختمانی بیکارتر از همیشه بماند.

شماره‌های پیشین