446
یکشنبه، ۱۹ فروردین ۱۳۹۷
9
ایران رتبه پنجم استفاده از فرآورده‌های پلاستیکی را در جهان دارد

جراحی پلاستیک بیماری خطرناک زیست محیطی

استفاده از پلاستیک به ویژه کیسه‌های پلاستیکی در کشور ما رواج زیادی دارد و خیلی‌ها بدون توجه به سرنوشتی که این پلاستیک‌ها می‌توانند برای محیط زیست رقم بزنند، آنها را در حجم بسیار بالایی در طبیعت رها می‌کنند. امروز بخش وسیعی از محیط زیست کشور درگیر همین مصیبت است. مصیبتی که هر یک از ما به نوبه خود در به‌وجود آمدن آن دخیل هستیم.

قاب خبر

شماره‌های پیشین