446
یکشنبه، ۱۹ فروردین ۱۳۹۷
7
آرزوی کودک سرطانی زلزله‌زده توسط نیکوکاران برآورده شد

سلفی امید روی آوارهای شهر

زلزله، کوچک و بزرگ نمی‌شناسد، جوان و پیر نمی‌فهمد، بیمار و سالم را هم درک نمی‌کند. زلزله که در شهری اتفاق بیفتد، لرزشش دامن همه را می‌گیرد. درست مثل زلزله چهارماه پیش شهرهای غربی کشور، که همه مردم شهر، دارا و ندار، پیر و جوان و بیمار و سالم را درگیر خودش کرد. یکی از کسانی که زلزله زندگی‌شان را تحت تأثیر شدید قرار داده است، خانواده امیرمحمد است. پسر سرطانی‌ای که زلزله حال و روزش را بدتر کرده است.

موج جدید باران‌های بهاری در کشور با اخطار شروع شد

بارشی با احتمال سیلاب

شماره‌های پیشین