446
یکشنبه، ۱۹ فروردین ۱۳۹۷
4
مرکز تحقیقات کنگره آمریکا بررسی کرد

ابعاد حقوقی خروج ترامپ از برجام

با هدف بی اثر کردن تحریم‌های بانکی آمریکا صورت می‌گیرد

پیمان پولی دوجانبه در مبادلات نفتی

روسیه سرگرم بررسی گزینه پرداخت پول نفت با استفاده از ارزهای ملی میان این کشور با ترکیه و ایران است، با تحقق این امر که پیش از این مورد تأکید مقام رهبری قرار گرفته بود، نه تنها تحریم‌های بانکی بی‌اثر می‌شود بلکه راهی به سوی کاهش قدرت آمریکاست.

شماره‌های پیشین