446
یکشنبه، ۱۹ فروردین ۱۳۹۷
3
جنگ و تحریم؛ شوکران عبادی برای ایرانیان

عجوزه جنگ

روایت جنگ‌سالاران غربی از زبان برنده جایزه صلح نوبل تناقض نمای سوگوارانه ولی تکراری جهان بدون روح ماست؛ خانم شیرین عبادی همانند دیگر برنده جایزه صلح نوبل، آنگ‌سان سوچی، خواهان حمایت از رفتارهای غیرانسانی کشورهای استکباری علیه هم‌وطنانش است. در هنگامه ترغیب شوکران شیرین عبادی، سکوت حامیان داخلی او تامل‌برانگیز است.

حمایت از تولید ملی و رسالت اجتماعی

شماره‌های پیشین