444
چهارشنبه، ۱۵ فروردین ۱۳۹۷
11
بررسی‌ترانه‌تیم‌ملی‌درجام‌جهانی‌درگفت‌وگوی نادر مشایخی با «صبح‌نو»

باید امید را نمایش دهند

یکی از برنامه‌های جانبی در دوره‌های اخیر جام‌جهانی فوتبال، حضور خوانندگانی از کشورهای حاضر در مسابقات است. بحث حضور خواننده‌ای به نمایندگی از کشور ما، در زمان حضورمان در جام‌جهانی، همواره یکی از بحث‌های حاشیه‌ساز بوده است.

خبر

شماره‌های پیشین