442
دوشنبه، ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
14

خبر

در نشست «فلسفه علم کلام» مورد تاکید قرار گرفت

نقش علم کلام در تولید علوم انسانی اسلامی و فقه حکومتی

نشست «فلسفه علم کلام» هفته گذشته با حضور حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، رییس موسسه حکمت و فلسفه ایران، حجت‌الاسلام عزالدین رضانژاد، رییس پژوهشکده علوم اسلامی المصطفی و حجت‌الاسلام سید سجاد ایزدهی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در مجمع عالی حکمت اسلامی قم برگزار شد.

شماره‌های پیشین