441
یکشنبه، ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
13
مدیر شبکه قرآن در نشست برنامه‌های نوروزی به «صبح نو» گفت:

تعامل محتوایی با همه شبکه‌ها داریم

نشست خبری شبکه قرآن و معارف سیما پیرامون برنامه‌های نوروز ۹۷ و طرح قرآنی بشارت ۱۴۵۲روز گذشته ۲۶ اسفند با حضور آقای محمدحسین محمدزاده مدیر شبکه قرآن برگزار شد. این شبکه در سال جدید با تمرکز بر جزء 30قرآن، با شعار «حمایت از نهضت حفظ جزء سی‌ام قرآن کریم» تلاش خود را در بخش‌های مختلف بر این مهم گذاشته‌اند.

خبر

شماره‌های پیشین