441
یکشنبه، ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
12

خبر

با یک بازی رایانه‌ای ایرانی آشنا شوید

شیطان در پایتخت

تاریخ کشور عزیزمان همواره دستخوش رویدادهایی بوده است که گاه شیرین هستند و گاه تلخ‌تر از زهر. کودتای سیاه 1332 یکی از تلخ‌ترین حوادث تاریخ معاصر کشورمان است، آنچنان که باید و شاید به خصوص برای جوانان و نوجوانان شناخته شده نیست. بازی شیطان در پایتخت پس از بازی سال‌های سیاه، نگاهی ژرف به چگونگی وقوع این کودتای شوم این بار از شمال کشور و شهر رشت با اسم رمز «نفت شمال» دارد که مقوله‌ای است که حتی برخی از محققان داخلی نیز از آن غافل مانده‌اند. از آنجا که به صورت پیش فرض عده‌ای نفت را محدود به جنوب کشور عزیزمان می‌دانند منطقه شمال به خصوص در طول سال‌های 1331الی 1332 دستخوش اتفاقات متعددی بوده است. در بازی شیطان در پایتخت در قالب یک بازی ادونچر کارآگاهی به واشکافی این اتفاقات که اکثر آنها برآمده از اسناد و مستندات تاریخی است می‌پردازد.

شماره‌های پیشین