441
یکشنبه، ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
11
گزارش‌مرکزبررسی‌های‌استراتژیک‌ریاست‌جمهوری‌ازفجر36

سینمای‌ایران‌روی‌سیاه‌نمایی‌راسفیدکرد

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری همزمان با برگزاری سی‌وششمین جشنواره فیلم فجر به تحلیل و ارزیابی فیلم‌های بخش مسابقه جشنواره با محوریت موضوع «تصویر ایران در سینمای ایران» پرداخت.

خبر

شماره‌های پیشین