441
یکشنبه، ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
10
رییس سازمان بهزیستی کشور در نشست خبری از اقدامات این سازمان دفاع کرد

سالی 5 هزار معلول جدید در ایران

آمارها از کاهش بازگشت دانشجویان به داخل کشور خبر می‌دهند

فرار و قرار مغزها

آمار دقیقی از دانشجویان خارج کشور وجود ندارد همان‌طور که آمار دقیقی از تعداد ایرانیان خارج از کشور نداریم. بر اساس فهرست‌های مختلفی که در وزارتخانه‌های مختلف وجود دارد، جمع بندی موجود این است که بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار دانشجوی ایرانی در خارج از کشور تحصیل می‌کنند. در گذشته بیشترین تعداد دانشجویان در مالزی بودند که حالا با گران شدن زندگی در این کشور گویا مقدار آن کم شده است.

شماره‌های پیشین