440
شنبه، ۲۶ اسفند ۱۳۹۶
6

علت استعفای شهردار تهران، بیماری یا فسادستیزی؟

نجفی استعفا داده اما چنددستگی‌ها در شورا معرفی شهردار جدیدرا دچار چالش کرده است

سردرگمی در بهشت بدون کلیددار

ظهر چهارشنبه گذشته بالاخره پس از چند ساعت تکذیب اعضای شورای شهر، استعفای آقای «محمد علی نجفی» از شهرداری تهران تأیید و اعلام شد تا ماه عسل کوتاه آقای شهردار در خیابان بهشت، چون دیگر مناصب او در این سال‌ها چند ماهی بیشتر به طول نکشد و به دلیل بیماری نجفی که البته به گفته رییس شورا غیر قابل انتشار است، صندلی شهردار تهران تنها 7 ماه پس از حضور نجفی روی آن، دوباره خالی شود. ماجرایی که در صورت ادامه آن با روند کنونی، کابوس تغییرات پیاپی و بی‌نتیجه دوره نخست شورای شهر را دوباره یادآوری و زنده خواهد کرد.

شماره‌های پیشین