440
شنبه، ۲۶ اسفند ۱۳۹۶
3
قرارداد بزرگ نفتی با روسیه بسته شد

همراه سیاسی؛ شریک اقتصادی

دومین قرارداد به شیوه مدل جدید (IPC) در 23 اسفندماه منعقد شد اما این‌بار اروپایی‌ها طرف قرارداد نبودند و دومین قرارداد بزرگ نفتی میان شرکت ملی نفت ایران، شرکت زاروبژنفت روسیه و دانا انرژی با هدف توسعه میدان‌های مشترک آبان و پایدار غرب امضا شد.

نقض مضاعف قانون توسط دو شغله‌ها

شماره‌های پیشین